? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Friday, November 13, 2009

AKTIVITI 5: Tugasan 5 - Tugasan 1 Buku & Tugasan 4 KT Mini.

1) Baca secara individu: MENGAPA guru (pelatih/novis/ berpengalaman) perlu melakukan kajian tindakan ?

- Guru perlu melakukan kajian tindakan kerana boleh melihat kelemahan diri sendiri dan mengubah kelemahan tersebut. Terutama sekali jika kelemahan guru itu mempengaruhi pelajar. Contohnya, dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru sentiasa menggunakan teknik pengajaran yang sama menyebabkan pelajar bosan dan tidak memberi perhatian. Tindakan yang perlu diambil oleh guru tersebut ialah mempelbagaikan teknik mengajar ketika berada di dalam kelas.Secara tidak langsung kajian tindakan ini meningkatkan daya kerja seseorang guru dan meningkatkan pencapaian pelajar.

2) Bincang dengan pasangan anda MENGAPA guru (pelatih/novis/ berpengalaman) perlu melakukan kajian tindakan ?

Kajian tindakan adalah penting kerana ianya merupakan salah satu teknik pengajaran yang boleh digunakan oleh guru untuk mempertingkatkan lagi kualiti pengajaran. Selain daripada dapat menyelesaikan permasalahan dalam pengajaran dan pembelajaran seharian, penggunaan pendekatan kajian tindakan ini juga dapat membantu guru untuk mengubah amalan pengajaran kepada satu corak baru yang lebih berkesan. Kajian tindakan sebagai salah satu pendekatan P&P dalam bilik darjah dapat membantu guru berhubung dengan penambahbaikan kebiasaan atau budaya pengajaran dalam bilik darjah dan menyediakan ruang kepada guru untuk menggilap kreativiti dan inovasi terutama dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengajaran guru dan pembelajaran murid. Ia juga mampu membantu guru untuk memperkembangkan profesionalisme melalui proses penemuan kendiri. Oleh kerana guru mempunyai autoriti dalam bilik darjah masing-masing maka kajian tindakan akan membantu mereka untuk mencuba pendekatan-pendekatan pengajaran yang difikirkan mampu memberi peningkatan yang positif bukan sahaja dari aspek akademik tetapi sahsiah dan akhlak dalam diri pelajar-pelajar mereka.

3) Bincangkan dengan pasangan anda mengapa anda ingin melakukan tajuk yang dipilih untuk mini kajian anda?

Tajuk kajian tindakan ini adalah bersesuaian dengan masa dan keadaan pelajar pada masa sekarang yang selalu inginkan pembaharuan dan sesuatu yang dapat menarik perhatian dan minat mereka semasa proses P&P berlangsung. Berdasarkan persekitaran pembelajaran dan juga aktiviti pembelajaran yang disediakan, satu proses pembelajaran yang lebih konstruktif dan aktif dapat disediakan untuk kegunaan pelajar. Ini seterusnya diharapkan dapat menghasilkan pelajar yang bukan sahaja mampu membina kefahaman sendiri serta mencipta dan menjana idea-idea baru tetapi juga tidak menghadapi masalah untuk berkongsi idea dan bekerja dalam kumpulan.
Selain itu, pendekatan digunakan ini dapat mengukuhkan ingatan pelajar mengenai tajuk dan langkah-langkah untuk melaksanakannya. Pelajar lebih mudah memahami isi pelajaran dan menimbulkan minat untuk belajar. Kesilapan pelajar dapat dibetulkan oleh guru, ini secara tidak langsung membaiki kualiti pengetahuan pelajar.Dalam strategi pembelajaran aktif, pelajar bukan sahaja belajar dari dari guru malah pelajar boleh mendapatkan maklumat menggunakan kemudahan teknologi maklumat. Pelajar akan mendapatkan maklumat yang diperlukan secara sendiri yang dikatakan akses kendiri. Pelajar digalak untuk meneroka dan mendalami bidang ilmu tertentu supaya mendapat tahap pencapaian yang cemerlang.Tambahan lagi, pendekatan yang digunakan ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada para pelajar tentang pembelajaran berasaskan komputer (computer-based learning) sebagai persediaan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Di samping itu, pelajar-pelajar juga dapat mempelajari kemahiran bagaimana menggunakan computer dengan betul dan juga dapat meningkat daya kreativiti mereka.

0 comments: