? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Monday, October 26, 2009

Cambah Minda

KAJIAN TINDAKAN (GGGB 5023)

TUGASAN KELAS

10 Sebab Guru Perlu Membuat Kajian

1. Untuk memperbaiki kaedah pengajaran.
2. Untuk memgembang dan memperluaskan lagi pengetahuan sedia ada.
3. Dapat merancang huraian mata pelajaran dengan lebih berkesan.
4. Membentuk budaya penyelidikan sebagai asas dalam membuat perancangan dalam P&P.
5. Untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran di dalam bilik darjah.
6. Pendidikan sepanjang hayat.
7. Bagi meninjau kompetensi guru dalam sesuatu bidang pengajaran.
8. Untuk meningkatkan mutu dan kualiti pendidikan seiring dengan FPK.
9. Untuk mengenalpasti kelemahan dalam proses P&P dan cara menanganinya.
10. Untuk meningkatkan lagi tahap kefahaman dan minat pelajar dalam matapelajaran.

0 comments: